Konfigurátor
Referencie

Vysokotlakové odsávanie z brúsok

Výkon centrálnej vysokotlakovej filtračnej jednotky bol dimenzovaný na súčasné mletie troch pracovníkov.

 

Nainštalovali sme ďalšie dve prípojné miesta na pripojenie čistiacej hadice, ale neuvažujeme s nimi pre súbežnosť odsávacích miest. Čistenie kabíny sa uskutoční po ukončení brúsnych prác.

 

Vysávacia jednotka sa nachádza vonku vo vzdialenosti približne 20 metrov od kabíny. Konštrukcia vysokotlakovej filtračnej jednotky je v prevedení zodpovedajúcom výbušnému prachu. Filtračná jednotka je vybavená tlakovo odolným krytom, antistatickým filtračným médiom, nehorľavou uvoľňovacou membránou. Bezplameňový systém sa používa len pre vonkajšiu jednotku, pretože jednotka sa nachádza v blízkosti cesty s pohybom chodcov. V sacom potrubí je nainštalovaný spätný ventil B-Flap. Sacie potrubie je v hrubostennom tlakovo odolnom vyhotovení a jednotlivé komponenty potrubia sú elektricky prepojené.

 

Hadice na pripojenie mlynčekov sú vyrobené z antistatického materiálu.

 

Pripojenie k jednotlivým brúskam sa uskutočňuje pomocou automaticky ovládaných klapiek, ktoré reagujú na spotrebu tlaku vzduchu brúsky. Po spustení brúsky sa klapka automaticky otvorí a nastane odsávanie. Systém je určený na použitie vibračných brúsok, ktoré sú prispôsobené na odsávanie do brúsneho nástroja cez otvory v brúsnom papieri.

 

Na realizáciu sme použili nami vyrábané filtračné jednotky Vacuum JET v zosilnenej verzii pre podtlak - 70 kPa. Zdrojom podtlaku je vysokotlaková turbína riadená frekvenčným meničom v závislosti od udržiavania požadovaného tlaku v sacom potrubí.

Opis filtra Vacuum JET


Je to suché, textilné filtračné zariadenie prachových frakcií, vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Regenerácia filtračného média prebieha cyklicky v nastavených časových intervaloch s možnosťou regulácie podľa aktuálnej tlakovej straty. Filtračné zariadenie sa vyrába vo verzii na vonkajšiu inštaláciu bez potreby zastrešenia. Filtračné zariadenie dosahuje vysokú účinnosť filtrácie - až 99,9 %, preto sa prefiltrovaný vzduch môže vrátiť do výrobnej haly.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.