Konfigurátor
Referencie

Výroba síl na piliny a drevnú štiepku

Referenčná výroba síl na piliny a drevnú štiepku. Nami vyrábané silo je vybavené systémom vyťažovania pilín pomocou skrutkového výsypného systému. Silo je určené na skladovanie pilín a drevnej štiepky ako prevádzkovej zásoby paliva pre automatický kotol na biomasu.

 

Naša spoločnosť dodala kľúčové komponenty pre komplexnú realizáciu projektu na spracovanie, prepravu a skladovanie drevného odpadu. Najdôležitejšou časťou projektu bola výroba sila na skladovanie pilín a drevnej štiepky. Ďalej bol použitý dopravný ventilátor a cyklónový odlučovač našej výroby. V rámci komplexného projektu sa realizovalo drvenie drevného odpadu. Následná doprava drevnej štiepky do sila, inštalácia kotla na biomasu a napojenie na vykurovací systém investora. Realizáciu zákazky vykonala partnerská spoločnosť GreMi KLIMA, s.r.o. ako generálny dodávateľ.

 

Silo na skladovanie pilín a drevnej štiepky

Silo GKS našej výroby slúži na skladovanie drobného drevného materiálu, ako sú piliny, hobliny a štiepky vznikajúce v drevospracujúcich prevádzkach. Najčastejším použitím sila je zabezpečenie prevádzkovej zásoby paliva pre kotolňu. Dlhšie na zabezpečenie prevádzkovej dodávky materiálu pre briketovaciu linku alebo ako sklad materiálu pre expedíciu odpadu. Sila GKS sú vybavené skrutkovým vyprázdňovacím systémom v spodnej kužeľovej časti zásobníka s uzatváraním pomocou rotačného podávača na výstupe materiálu. Na plnenie sila sa najčastejšie používa pneumatická doprava materiálu pomocou filtračného zariadenia umiestneného na strope sila. Na prepravu triesok sa môže použiť cyklónový odlučovač umiestnený na strope sila. Sila GKS sú vybavené odľahčovacími membránami pre možnosť uskladnenia výbušných prachov, prístupovým rebríkom a suchou rúrou.

 

Výroba síl sa vždy realizuje podľa konkrétnych špecifikácií investora. Podľa potrieb klienta dodávame silá s oceľovou podkonštrukciou s výškou prejazdnou nákladnými vozidlami. Štandardom je umiestnenie na betónový základ so spojovacou materiálovou cestou do kotolne, briketárne alebo na ďalšie spracovanie.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.