Konfigurátor
Referencie

Valcové silo - výroba a montáž

Naše referencie zahŕňajú výrobu a inštaláciu valcového sila na skladovanie polymérnych prísad. Silo je vybavené filtračným systémom G&G SILOVIB s regeneráciou pomocou vibračnej svorky.

 

Predmetom zákazky je návrh, výroba a realizácia systému na skladovanie a dávkovanie polymérnych prísad na ďalšie technologické spracovanie. Najväčšiu časť realizácie tvorí valcové silo, vybavené filtračným zariadením na odplynenie pneumatickej dopravy. Systém odoberania materiálu zo sila je riešený pomocou závitovkového dopravníka, odvažovacieho zásobníka a nízkotlakového ventilátorového dopravného systému. Výrobu všetkých komponentov zabezpečuje spoločnosť G&G filtration, generálnu dodávku konštrukcie zabezpečuje spoločnosť G&G filtration CZ.

 

Valcové silo na skladovanie sypkých materiálov, pilín a drevnej štiepky


Silo G&G našej výroby sa používa na skladovanie sypkého materiálu. Valcové silo sa používa aj na skladovanie materiálu, ako sú piliny, hobliny a triesky vznikajúce v drevospracujúcich závodoch. Najčastejším použitím sila je zabezpečenie prevádzkovej zásoby paliva pre kotolňu. Z dlhodobejšieho hľadiska sa používa na zabezpečenie prevádzkovej dodávky materiálu pre briketovaciu linku alebo ako sklad materiálu na expedíciu odpadu. Sila G&G môžu byť vybavené šnekovým výsypným systémom v spodnom kuželi zásobníka s rotačným uzáverom podávača na výstupe materiálu. Na plnenie sila sa najčastejšie používa pneumatická doprava materiálu pomocou filtračného zariadenia umiestneného na strope sila. Na prepravu štiepky sa môže použiť cyklónový odlučovač umiestnený na strope sila. Valcové silo môže byť vybavené odľahčovacími membránami na uskladnenie výbušných prachov, prístupovým rebríkom a suchým potrubím.

 

Výroba valcových síl sa vždy realizuje podľa konkrétnych špecifikácií investora. Podľa potrieb klienta dodávame silá s oceľovou podkonštrukciou s výškou prejazdnou nákladným autom. Štandardom je umiestnenie na betónový základ so spojovacou materiálovou cestou do kotolne, briketárne alebo na ďalšie spracovanie.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.