Konfigurátor
Referencie

Spalinový filter pre energetiku

Významná referencia v energetickom sektore s použitím našich filtračných zariadení s keramickými filtračnými médiami.

 

Filter G&G Ceramic JET je vybavený keramickými filtračnými tyčami s teplotnou odolnosťou 1200 °C. Je priamo určený na odprášenie spalín s vysokým podielom žeravých častíc nespáleného paliva. Filter sa stal dôležitou funkčnou súčasťou spracovania popola v kotloch na biomasu.

Filter spalín pre energetiku - základný opis


Keramický filter G&G JET je filtračné zariadenie určené na odprášenie spalín vznikajúcich pri spaľovaní tuhých palív v spaľovacích zdrojoch. Vďaka svojej konštrukcii sa filtračné jednotky používajú na odprášenie kotlov na spaľovanie biomasy. Základnou charakteristikou filtračnej jednotky G&G Ceramic JET je jej odolnosť voči horúcim časticiam a zvyškom nespáleného paliva, ktoré sa vyskytujú v spalinách zo spaľovania biomasy.


Spaliny vstupujúce do filtračnej jednotky sú pomocou vnútornej prepážky usmerňované do spodnej časti filtračnej jednotky tak, aby sa teleso filtračnej jednotky rovnomerne ohrievalo. Spaliny prechádzajú smerom nahor cez filtračné médium do čistej filtračnej komory a potom cez výstupný otvor do ventilátora spalín.

Keramické filtračné médium


Filtračné prvky sú žiaruvzdorné keramické tyče, ktoré majú vysokú teplotnú odolnosť až do 1 200 °C. Filtračné prvky sú usporiadané vertikálne vo vnútri filtračnej komory, pričom výstup filtrovaných spalín je v hornej časti filtra. K separácii popola dochádza na vonkajšom povrchu keramických tyčí. Regenerácia filtračných tyčí sa vykonáva cyklickým preplachovaním pulzmi tlakového vzduchu počas prevádzky filtračnej jednotky.
Popol sa štandardne uchováva v integrovaných zásobníkoch popola, ktoré obsluha kotla pravidelne vyprázdňuje. V prípade kotlov v nepretržitej prevádzke sú filtračné jednotky vybavené systémom automatického odstraňovania popola. Pri nižších výškach budovy sa popol vypúšťa pomocou pohyblivého dna filtra a potom pomocou šnekového dopravníka do zásobníka popola.

 

Filtračné zariadenie je tepelne izolované v celom plášti a je vybavené elektrickým vyhrievacím káblom, ktorý temperuje plášť filtra a zabraňuje kondenzácii spalín v okamihu spustenia alebo spustenia kotla pri nízkej teplote spalín.


Filtračné zariadenie nemusí byť vybavené ihlovým odlučovačom prachu vďaka menším rozmerom, ktoré umožňujú inštaláciu priamo do kotolne.

 

Umiestnenie ventilátora spalín


Odsávací ventilátor je vždy umiestnený za filtrom spalín na ceste filtrovaných plynov. Regulácia ventilátora sa riadi v závislosti od podtlaku v odvode spalín pred pripojením ku kotlu. Odsávací ventilátor potom pomocou frekvenčného meniča udržiava konštantné podmienky podtlaku, aby nebola ovplyvnená funkcia kotla.


Filter spalín je vždy vybavený obtokom spalín, aby bolo možné filter odstaviť na účely kontroly a servisu a vykonať kontrolu alebo opravu bez odstavenia kotla.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.