Konfigurátor
Referencie

Prostorové odsávanie zváracej miestnosti

Pomocou nášho filtračného zariadenia G&G Patro JET sme realizovali priestorové odsávanie zváracej miestnosti. V hale sa nachádza 6 zváracích pracovísk, nad ktorými sme navrhli a nainštalovali systém podlahového odsávania. Pod stropom haly sme nainštalovali odsávacie potrubie, ktoré pomocou výfukových nadstavcov odvádza výpary zo stredu zváracích pracovísk.

 

Na odsávanie priestoru zváračskej haly sme použili kazetový filter G&G Patro JET 3-3-2-18 s automatickou regeneráciou filtračnej vložky pomocou tlakového vzduchu s 18 kazetami. Plocha filtra je 324 m2 a výkon odsávania je 19 000 m3/h.  Prach sa zachytáva do 50 l vedra. Prefiltrovaný vzduch sa vracia do výrobného priestoru pomocou rozvodného rukáva s perforovanými otvormi, takže prefiltrovaný vzduch sa rozvádza smerom nadol k podlahe. V prípade odsávania z miestnosti vo zváračskej dielni je vždy veľmi dôležité odsávať pod stropom a vracať vzduch smerom k podlahe, aby sa pod stropom nevytvárala oblasť teplejšieho vzduchu, ktorá potom bráni stúpaniu dymu nahor.

 

Realizáciu pre nás vykonala naša partnerská spoločnosť V-Dusting.

 

Popis kazetového filtra


Ide o suché, kazetové filtračné zariadenie pre prachové frakcie, vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Regenerácia filtračného média prebieha cyklicky v nastavených časových intervaloch s možnosťou regulácie podľa aktuálnej tlakovej straty. Odsávací výkon je určený použitým ventilátorom podľa typu materiálu a požadovaného zaťaženia filtračnej plochy. Pre typ filtra G&G Patro JET je zaťaženie filtračnej plochy nastavené na minimálne 1,0 m3/m2/min. Filtračná jednotka sa vyrába vo verzii pre vonkajšiu inštaláciu bez potreby zastrešenia. Filtračná jednotka dosahuje vysokú účinnosť filtrácie - až 99,9 %, preto je možné prefiltrovaný vzduch vrátiť späť do výrobnej haly. Pomer spätného vzduchu do priestoru haly a vonkajšieho prostredia určuje projektant technológie podľa vlastností odsávaného materiálu a podmienok ovzdušia vo výrobnom objekte.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.