Konfigurátor
Referencie

Oprašovanie kameňolomu

Dôležitá referenčná aplikácia filtračného zariadenia na odprášenie kameňolomu. Filter G&G Fan BAG je vybavený atmosférickou regeneráciou filtračného média. Regeneráciu zabezpečuje regeneračný vozík a vysokotlakový ventilátor. Použitie filtračného zariadenia je ideálne pre aplikácie s nelepivým prachom a tam, kde nie je k dispozícii tlakový vzduch na regeneráciu JET.

 

Atmosféricky regenerovaný filter na odstraňovanie lomového prachu


Filter G&G Fan BAG, je filtračné zariadenie určené na odstraňovanie prachu z lomov, baliarní a prevádzok, kde nie je k dispozícii tlakový vzduch na regeneráciu. Filter je ideálny na použitie na filtráciu suchého, nelepivého prachu. Regeneráciu filtračného média zabezpečuje automaticky posuvný vozík, ktorý je umiestnený na čistej strane filtra. Regeneračný vozík zabezpečuje čistenie jednotlivých radov filtračných vreciek, ktoré sú umiestnené nad sebou. Zdrojom regeneračného vzduchu je vysokotlakový ventilátor umiestnený na strope filtračného zariadenia. Regenerácia sa vykonáva online počas prevádzky. Keď sa dosiahne koncová poloha, vozík pokračuje v regeneračnom cykle. Keď sa filter vypne, nastane obdobie regenerácie, počas ktorého regeneračný vozík dokončí dva regeneračné cykly a zaparkuje v parkovacej polohe mimo priestoru filtračného prvku.

 

Ploché vrecká filtra


Filtračné prvky sú horizontálne umiestnené ploché filtračné vrecká, ktoré sú namontované v puzdre filtra z prednej a zadnej strany. Pružinový zámok zabezpečuje pevné spojenie pri nasadení filtračnej kapsy. Filtračné zariadenie na odprašovanie kameňolomu je vybavené predseparačnou komorou, ktorá zabezpečuje rovnomerné rozloženie prietoku vo vnútri filtračnej jednotky a pomer 60/40 %. 60 % nasávaného vzduchu sa privádza do filtračného poľa v hornej časti filtra a 40 % vzduchu sa privádza do dolnej časti filtra. Predseparačná komora zároveň priamo oddeľuje hrubé častice, ktoré voľne padajú do zásobníka a neprichádzajú do kontaktu s filtračnými prvkami. Výhodou plochých filtračných vreciek je vynikajúci pomer filtračnej plochy k veľkosti filtračného boxu.

 

Realizáciu a inštaláciu vykonala spoločnosť V-Dusting.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.