Konfigurátor
Referencie

Odsávanie zváračského dymu

V aplikáciách odsávania a filtrácie zváracích dymov dosahujú naše filtračné jednotky dlhú životnosť filtračných médií a nízke náklady na ich výmenu.

 

Naše dodávky zahŕňajú výrobu a implementáciu filtračnej jednotky G&G Jet BAG pre aplikácie odsávania zváračského dymu. Filtračné zariadenie je vybavené automatickou regeneráciou filtračných médií pomocou tlakového vzduchu. Odsávanie zabezpečuje radiálny vysokotlakový ventilátor s vysokou účinnosťou. Filtračné zariadenie G&G Jet BAG pre aplikácie v zváračských dielňach zabezpečuje nepretržitý výkon odsávania a má dlhú životnosť filtračného média, ktorá pri dvojzmennej prevádzke dosahuje minimálne 5 rokov.

 

Filtračné zariadenie

Filtračné zariadenie G&G Jet BAG je filtračné zariadenie s plochými textilnými prvkami, vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou protiprúdu tlakového vzduchu. Tlakovú stratu filtračného zariadenia udržiava inteligentná riadiaca jednotka. Regenerácia pri malom zanesení filtračného média sa regeneruje až vtedy, keď tlaková strata stúpne na vopred definovanú hodnotu. Pri vyšších hodnotách tlakovej straty sa intenzita regenerácie zvyšuje. Tento systém zabezpečuje úsporu tlakového vzduchu potrebného na regeneráciu.

 

Náklady na výmenu filtračného média

Naša spoločnosť sa zameriava na minimalizáciu prevádzkových nákladov, ktoré vznikajú pri prevádzke filtračnej jednotky. Pre náš rad filtračných jednotiek G&G Jet BAG garantujeme minimálnu životnosť filtračných médií 22 000 prevádzkových hodín. Používame bežné filtračné médiá, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Garantujeme nízke náklady na výmenu filtračných médií. Pri aplikáciách odsávania zváračských dymov sa prvá výmena zvyčajne uskutočňuje po 5 rokoch prevádzky filtra.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.