Konfigurátor
Referencie

Odsávanie zváračské a brúsne dielne

Referenčná implementácia technológie odvodu spalín zo zváracích a brúsnych dielní s použitím filtračného zariadenia G&G Jet BAG z našej výroby. Pri aplikáciách odsávania zo zváračských dielní garantujeme dlhú životnosť filtračných médií minimálne 3 až 5 rokov prevádzky filtračného zariadenia. Filter je vybavený inteligentnou riadiacou jednotkou regenerácie, ktorá šetrí náklady na tlakový vzduch.

 

Významnou referenčnou realizáciou je použitie nášho filtračného zariadenia G&G Jet BAG pre aplikácie odsávania vo zváracích a brúsnych dielňach. Filtračné zariadenie je vybavené plochými textilnými hadicami a regeneruje sa automaticky pomocou tlakového vzduchu. Konštrukcia filtra je taká, že odsávaný vzduch prechádza smerom nadol cez puzdro filtra. Navrhnuté prúdenie pomáha dopravovať odlúčený prach smerom k náplni a znižuje tlakové straty filtračného média. Regeneráciu filtračného média riadi inteligentná riadiaca jednotka, ktorá spustí regeneráciu len vtedy, keď sa zvýši tlaková strata. Pri nízkych tlakových stratách sa filtračné zariadenie neregeneruje, a tým sa šetria náklady na tlak vzduchu. So zvyšujúcou sa tlakovou stratou sa zvyšuje aj intenzita regenerácie pomocou tlakových vzduchových impulzov.

 

Filtračné zariadenie na odvod spalín zo zváračských a brúsnych dielní

Filtračné zariadenie G&G Jet BAG na odsávanie spalín zo zváračských dielní je pre prevádzkovateľa výhodné vďaka nízkym nákladom na výmenu filtračných médií a dlhej životnosti filtračných hadíc. Ako filtračné médium sa používajú ploché filtračné hadice z netkanej textílie s minimálnou hmotnosťou 500 g/m2. Ako výrobca garantujeme dlhú životnosť filtračných médií, minimálne 22 000 prevádzkových hodín, pre aplikácie odsávania vo zváračských dielňach. V prípade odsávania v automobilovom priemysle pri zváraní mazacích dosiek je potrebné pred zaradením filtra zaradiť dávkovaciu stanicu sorbentu. Dávkovacia stanica sorbentu zabezpečuje dávkovanie sorbentu CaOH2 do nasávacieho potrubia pred filtrom. Tento systém vysušuje mastnotu z prachu a zvyšuje regeneračnú kapacitu filtra.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.