Konfigurátor
Referencie

Odsávanie práškovej lakovne

Realizovali sme zákazku pre nášho partnera - spoločnosť SURFIN Technology s.r.o. na výmenu existujúceho filtračného zariadenia na odsávanie práškovej lakovne za nové filtračné zariadenie.

 

Použili sme filtračné zariadenie G&G Patro JET s odsávacím výkonom Q = 10 000 m3/h. Filtračná jednotka je vybavená antistatickými filtračnými kazetami, ktoré sa regenerujú pomocou impulzov tlakového vzduchu. Radiálny ventilátor je umiestnený v akustickom boxe, aby sa zabezpečila nízka hladina hluku. Výfuk filtrovaného vzduchu je vedený späť do priestoru práškovania. Naša dodávka zahŕňala odstránenie existujúcej filtračnej technológie a inštaláciu novej filtračnej jednotky s napojením na existujúce potrubie. Realizáciu vykonala naša partnerská spoločnosť V-Dusting.

 

Popis kazetového filtra


Ide o suchú, kazetovú filtračnú jednotku pre prachové frakcie, vybavenú automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Regenerácia filtračného média prebieha cyklicky v nastavených časových intervaloch s možnosťou regulácie podľa aktuálnej tlakovej straty. Odsávací výkon je určený použitým ventilátorom podľa typu materiálu a požadovaného zaťaženia filtračnej plochy. Pre typ filtra G&G Patro JET je zaťaženie filtračnej plochy nastavené na minimálne 1,0 m3/m2/min. Filtračná jednotka sa vyrába vo verzii pre vonkajšiu inštaláciu bez potreby zastrešenia. Filtračná jednotka dosahuje vysokú účinnosť filtrácie - až 99,9 %, preto je možné prefiltrovaný vzduch vrátiť späť do výrobnej haly. Pomer spätného vzduchu do priestoru haly a vonkajšieho prostredia určuje projektant technológie podľa vlastností odsávaného materiálu a podmienok ovzdušia vo výrobnom objekte.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.