Konfigurátor
Referencie

Odsávanie prachu z brusiarne

Referencie s použitím nášho filtračného zariadenia G&G Jet BAG na odsávanie a filtráciu brúsneho prachu. Naše filtračné zariadenia dosahujú pri filtrovaní mlynského prachu dlhú životnosť filtračných médií a nízke náklady na ich výmenu.

 

Náš rozsah dodávok zahŕňa výrobu a dodávku filtračných zariadení G&G Jet BAG na odsávanie brúsneho prachu. Filtračné zariadenie je vybavené automatickou regeneráciou filtračných médií pomocou tlakového vzduchu. Filtračným médiom sú ploché netkané filtračné hadice. Odsávanie zabezpečuje radiálny vysokotlakový ventilátor s vysokou účinnosťou. Filtračný systém G&G Jet BAG pre aplikácie odsávania prachu v mlynských zariadeniach zabezpečuje nepretržitý výkon odsávania a má dlhú životnosť filtračných médií minimálne 5 rokov pri dvojzmennej prevádzke. Filtračné zariadenie sme dodali pre nášho partnera GreMi KLIMA, s.r.o.

 

Špecifikácia filtračného zariadenia

Filtračná jednotka G&G Jet BAG je vybavená predseparačnou komorou na odlučovanie abrazívneho prachu, ktorá zabezpečuje odlučovanie hrubšieho abrazívneho prachu tak, aby nepoškodil filtračné médium. Regeneračný systém je umiestnený v hornej časti filtračnej jednotky, takže výstupné potrubie filtrovaného vzduchu môže byť pripojené v spodnej časti filtračnej skrine. Takéto usporiadanie regeneračného systému napomáha regenerácii filtračných médií a filtračná jednotka má počas prevádzky filtra nižší pokles tlaku. Regenerácia filtračnej jednotky je vybavená inteligentnou riadiacou jednotkou, ktorá reaguje na veľkosť tlakovej straty filtračnej jednotky. Ak je tlaková strata filtračnej jednotky nízka, regenerácia sa vypne. S rastúcou tlakovou stratou filtra sa zvyšuje intenzita regenerácie tlakovým vzduchom. Filtračná jednotka dodáva spóry tlakového vzduchu na regeneráciu filtra v porovnaní s konvenčne používanými systémami riadenia regenerácie.

 

Pri odsávaní prachu z mlynského zariadenia sa nasávajú veľmi jemné prachové častice aj hrubý abrazívny prach, čo spôsobuje abrazívne opotrebovanie odsávacieho potrubia. Na realizáciu sa použilo zvárané hrubostenné odsávacie potrubie, aby sa minimalizovali účinky abrazívneho opotrebovania od abrazívneho prachu.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.