Konfigurátor
Referencie

Odsávanie plastového prachu

Referencie v oblasti odsávania a filtrácie plastového prachu. Naše zariadenia na filtráciu textilu s automatickou regeneráciou filtračného média tlakovým vzduchom, zachytávanie filtrátu v big-bagu. Návrat filtrovaného vzduchu späť do pracovného priestoru.

 

Naša dodávka zahŕňa výrobu a inštaláciu filtračného zariadenia na odsávanie plastového prachu typu G&G Jet BAG Filtračné zariadenie je určené na umiestnenie vo vonkajšom prostredí bez potreby prístrešku. Filter je vybavený automatickou regeneráciou filtračného média (ploché textilné hadice) pomocou tlakových impulzov vzduchu. Filtračné zariadenie je vybavené násypkou na filtrát, ktorá je ukončená rotačným podávačom s vypúšťaním odpadu do big-bagu. Filter je namontovaný na oceľovej konštrukcii.

 

Vzhľadom na prúdenie vzduchu vo filtri a tlakové straty filtračného systému je konštrukcia filtračnej jednotky taká, že prechádzajúci vzduch vstupuje do filtračnej jednotky v hornej časti filtra a vystupuje prefiltrovaný v dolnej časti filtračnej jednotky. Prúdenie vo vnútri filtračnej komory je zhora nadol, čo výrazne pomáha pri odstraňovaní prachu do zásobníka, ktorý je pri odsávaní plastového prachu rozhodujúci.  Táto koncepcia znižuje tlakové straty filtračného média.

 

Pri aplikácii odsávania plastového prachu garantujeme dlhú životnosť filtračného média minimálne 5 rokov prevádzky filtračného systému. Dbáme na to, aby inštalácia našich filtračných zariadení nespôsobovala prevádzkovateľovi zbytočné prevádzkové náklady z dôvodu neustálej výmeny filtračných médií.

 

Plastový prach je veľmi jemný ľahký a náchylný na oblúkovité usadzovanie vo filtračnom zásobníku. Je dôležité, aby regenerácia filtra prebiehala priebežne, aby filtračné zariadenie malo postupný sklon násypky a aby sa prach priebežne vyprázdňoval, aby sa zabránilo upchatiu filtračnej násypky.

 

Inštaláciu filtračného zariadenia zabezpečila naša realizačná jednotka G&G Filtration CZ, s.r.o.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.