Konfigurátor
Referencie

Odsávanie pilín z drevoobrábacích strojov

Dôležitý odkaz na odsávanie z drevoobrábacích strojov s použitím nášho filtračného zariadenia s reguláciou odsávacieho výkonu podľa aktívne používaných strojov. Systém tak prispieva k úspore energie a zabezpečuje pracovný komfort.

 

Naša dodávka zahŕňa výrobu a realizáciu filtračného systému na odsávanie pilín. Filtračné zariadenie je vákuové, vybavené vysokoúčinnými ventilátormi, ktoré sú riadené frekvenčnými meničmi. Každý stroj je vybavený automatickou klapkou, ktorá reaguje na jeho zapnutie alebo vypnutie. Drevný odpad sa privádza do briketovacieho lisu, ktorý zabezpečuje pohodlné spracovanie odpadu na drevené brikety.

 

Filtračné zariadenie

Použilo sa filtračné zariadenie GREFILT vlastnej výroby. Toto filtračné zariadenie je určené na odsávanie pilín v drevospracujúcom priemysle. Filtračné zariadenie je vybavené pneumaticky ovládaným vibračným trepačom. Vzhľadom na charakter odsávaného prachu nebolo potrebné inštalovať pneumatický systém preplachovania filtračných hadíc pomocou tlakového vzduchu. Vibračná regenerácia v tomto prípade prispieva k výraznej úspore nákladov na tlakový vzduch na regeneráciu filtračných médií. Filtračné zariadenie je vybavené integrovaným šnekovým dopravníkom na odstraňovanie pilín zo zásobníka filtračného zariadenia. Vákuové vypínanie zabezpečuje rotačný podávač. Keďže odsávanie pilín patrí medzi výbušné prachy, filtračné zariadenie je vybavené membránami na uvoľnenie tlakovej vlny do vonkajšieho prostredia. Realizáciu vykonala naša partnerská spoločnosť GreMi KLIMA, s.r.o., ako generálny dodávateľ systému odsávania pilín.

 

Spracovanie odpadu

Piliny odsávané a separované filtračným systémom sa pomocou šnekových dopravníkov privádzajú do briketárne, ktorú dodáva spoločnosť BRIKILIS. Vo vzťahu k zákazníkovi ide o veľmi efektívne spracovanie odpadu v systéme odsávania a filtrácie pilín z drevoobrábacích strojov s následnou jednoduchou manipuláciou s briketami.

 

Kontrola výkonu odsávania

Filtračný systém je vybavený dvoma vysokoúčinnými odsávacími ventilátormi umiestnenými na čistej strane filtračného systému. Odsávacie ventilátory sú riadené frekvenčným meničom podľa nastaveného podtlaku v odsávacom potrubí. Odsávacie prípojky k jednotlivým strojom sú vybavené automatickými klapkami, ktoré sa otvárajú/zatvárajú podľa aktívneho používania stroja. Odsávací systém prispieva k úspore elektrickej energie.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.