Konfigurátor
Referencie

Odprašovanie linky na drvenie autovrakov

Odprášenie prebieha v bubne triediča, kde sa vstupný materiál rozbije na menšie časti. Triediaca linka sa používa na oddelenie jednotlivých zložiek rozdrveného šrotu. Opakovaným premiešavaním šrotu v separačnom bubne sa ľahké frakcie (textil, plasty atď.) oddeľujú pôsobením cirkulujúceho prúdu vzduchu.

 

Vzduch sa potom privádza do cyklónových separátorov, kde sa oddeľujú hrubé častice ľahkej frakcie. Takto zachytené hrubé častice sa z cirkulačného okruhu odvádzajú turniketovými podávačmi. Vzduch z výstupu cyklónu je nasávaný cirkulačným ventilátorom, ktorý ho vháňa späť do triediaceho potrubia.

 

Časť vzduchu z potrubia spájajúceho cyklóny a cirkulačný ventilátor sa odsáva výfukovým ventilátorom. Vzduch prechádza cez sekundárny stupeň čistenia do komína a je vypúšťaný do ovzdušia. Odsávaný vzduch sa priebežne nahrádza vzduchom z haly nasávaným do triediacej linky cez vstupné a výstupné otvory pre triedený materiál.

 

Primárna separácia


Primárna separácia je navrhnutá ako súbor paralelných cyklónov.  Je to súbor štyroch mechanických odlučovačov prachu.  Cyklóny využívajú odstredivé sily pôsobiace na prachové častice zachytené v odsávanom vzduchu na separáciu prachu. Vstupujúca zmes vzduchu a prachu vstupuje do cyklónového odlučovača v hornej časti - excentrickom vstupe. Rotor spôsobuje, že táto zmes sa otáča okolo osi cyklónu. Prachové častice sa v dôsledku odstredivej sily posúvajú po vnútornom povrchu trubice cyklónového odlučovača. Gravitáciou sú unášané smerom nadol k vypúšťacej prírube. Vzduch opúšťa hornú časť cyklónového odlučovača. Pre správnu funkciu cyklónu je zabezpečené tlakové oddelenie výtoku od okolitého prostredia. Oddelenie sa dosahuje pomocou rotačných podávačov. Podávače zabezpečujú, aby nedošlo k ovplyvneniu prúdenia vo vnútri cyklónu alebo k úniku vzduchu cez výstupné hrdlo.

 

Sekundárna separácia


Na oddelenie jemných častíc je nainštalovaný sekundárny stupeň čistenia. Ide o súpravu štyroch párov mechanických odlučovačov prachu. Cyklóny na odlučovanie prachu využívajú odstredivé sily pôsobiace na prachové častice zachytené v odsávanom vzduchu. Vstupujúca zmes vzduchu a prachu vstupuje do cyklónového odlučovača v hornej časti - excentrickej rampe, ktorá túto zmes uvádza do rotácie okolo osi cyklónu. Prachové častice sa v dôsledku odstredivej sily posúvajú po vnútornom povrchu trubice cyklónového odlučovača a gravitáciou sú unášané smerom nadol k vypúšťacej prírube. Vzduch opúšťa hornú časť cyklónového odlučovača.

Každá dvojica predstavuje dva cyklónové odlučovače v sérii, pričom výstup z prvého odlučovača je vedený do vstupu druhého odlučovača. Vypúšťanie z cyklónu sa uskutočňuje pomocou expanznej nádrže, ktorá je určená na upokojenie rotácie odlúčeného materiálu pred jeho vstupom do rotačného podávača. Celkovo bolo vyrobených a nainštalovaných viac ako 100 ton technologických zariadení a oceľových konštrukcií.

 

Realizácia zákazky:

Vytvorenie projektovej, konštrukčnej a výrobnej dokumentácie - G&G filtration CZ s.r.o.

Výroba dielov - G&G filtration s.r.o. (SK)

Montážne činnosti a koordinácia prác - V-Dusting, s.r.o.

GreMi Klima je naším klientom a partnerom.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.