Konfigurátor
Referencie

Modernizácia aspirácie sila

Naša realizácia zákazky "modernizácia aspirácie  sila" je rozdelená do nasledujúcich oblastí:

  • Aspirácia horných dopravných trás v sile s výkonom 12 600 m3/h
  • Aspirácia dolných dopravníkových trás v sile s výkonom 11 000 m3/h
  • Aspirácia predčističky a čističky obilia 6 000 m3/h


V rámci modernizácie aspirácie sila bola celá existujúca aspirácia (stúpačky, ventilátory, odstredivé odlučovače atď.) demontovaná. Každý okruh bol vybavený vlastným filtrom G&G Jet BAG s integrovaným ventilátorom. Všetky filtre boli nainštalované na 8. poschodí strojovne.

 

Regenerácia filtračnej tkaniny sa vykonáva automaticky protiprúdom tlakového vzduchu. Každý filter je vybavený riadiacou jednotkou a diferenčným snímačom tlakovej straty filtra, ktorý dáva impulz na regeneráciu, keď sa dosiahne nastavená tlaková strata. Vypúšťanie odpadu sa uskutočňuje pomocou rotačného podávača a je napojené na existujúce odpadové cesty.

 

Realizácia zahŕňala rozsiahlu demontáž existujúcich cyklónových odlučovačov, ktoré boli umiestnené na oceľovej konštrukcii na vonkajšej strane sila. Na demontáž sa použili lezecké plošiny, ktorým pomáhal mobilný žeriav. Horolezci boli zodpovední aj za demontáž časti strechy budovy, čím sa vytvoril otvor slúžiaci na odstránenie demontovaných častí technológie a na spustenie nových filtračných jednotiek a ventilátorov do priestoru strojovne. Celý proces demontáže a montáže technológie bol technicky veľmi náročný z hľadiska organizácie montáže, ktorú zabezpečovala naša partnerská spoločnosť V-Dusting.

 

Použité filtračné jednotky G&G Jet BAG


Filtračné jednotky G&G Jet BAG sú textilné filtračné jednotky vybavené automatickou regeneráciou filtračných médií pomocou protiprúdu tlakového vzduchu. Zo skúseností z jednotlivých aplikácií vyplýva, že životnosť filtračných médií dosiahla viac ako 20 000 prevádzkových hodín bez potreby ručnej regenerácie. Filtračné médium je plochý, hladký rukáv z netkanej textílie s hmotnosťou 550 g/m2. Filtračné médium neobsahuje žiadne záhyby, v ktorých by sa mohol usadzovať prach. Je tiež veľmi mechanicky odolné voči pretrhnutiu alebo prepichnutiu. Zvyškový úlet prachových častíc sa pohybuje od 0,25 mg/m3 do 5 mg/m3 v závislosti od odoberaného prachu. Filtračné zariadenie je vybavené buď 50-litrovým zásobníkom na odpad, alebo vypúšťaním odpadu cez rotačný podávač do BIG-BAG-u, alebo v prevedení podľa konkrétnej požiadavky. Filtre G&G Jet BAG sú k dispozícii aj vo verziách na odsávanie výbušných prachov.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.