Konfigurátor
Referencie

Filtračné zariadenie na odsávanie pilín

Naša referenčná inštalácia filtračného systému GREFILT na odsávanie pilín z výroby dreva. Ide o vákuové filtračné zariadenie vybavené automatickou regeneráciou filtračných hadíc pomocou pneumatických vibračných valcov.

 

Filtračné zariadenie je vybavené membránami na uvoľnenie tlakovej vlny do vonkajšieho prostredia.

 

Dátum inštalácie 4Q/2019


Predmetom našej zákazky bola výroba dvoch filtračných jednotiek na odsávanie pilín z drevovýroby. Filtračné jednotky sú namontované na nosnej oceľovej konštrukcii tiež našej výroby. Na koncepciu odsávania zodpovedajúce požiadavkám investora bola použitá jedna filtračná jednotka pretlakovej konštrukcie a jedna jednotka podtlakovej konštrukcie. V oboch prípadoch sú filtračné jednotky vybavené systémom uvoľňovania tlakovej vlny na odsávanie výbušného prachu do vonkajšieho prostredia. Filtračné jednotky boli vyrobené pre nášho partnera GreMi KLIMA, s.r.o., ktorý je generálnym dodávateľom systému odsávania pilín pre konečného zákazníka.

 

Podtlaková filtračná jednotka GREFILT VAC

Nami vyrobená filtračná jednotka GREFILT VAC je filtračná jednotka určená na odsávanie v drevospracujúcich podnikoch. Filtračná jednotka je vybavená automatickou regeneráciou buď pomocou pneumatického vibračného valca, alebo pomocou tlakového vzduchu. Pre aplikácie odsávania pilín v najnáročnejších prevádzkach sú filtračné jednotky vybavené kombináciou regeneračných systémov - pomocou filtračných hadíc s tlakovým vzduchom aj pomocou vibračného regeneračného systému. Kombinácia oboch regeneračných systémov prispieva k úspore tlakového vzduchu počas prevádzky filtračného zariadenia. Ak je tlaková strata filtračných hadíc nízka, filtračný systém sa regeneruje len pomocou vibračného čerpadla. Keď sa tlaková strata filtračných hadíc zvýši, regeneračný systém sa automaticky aktivuje pomocou tlakového vzduchu. V prípade vákuovej filtračnej jednotky je ventilátor umiestnený na čistej strane filtračnej jednotky. Použité odsávacie ventilátory sú vybrané s vysokou účinnosťou a s možnosťou regulácie odsávacieho výkonu pomocou frekvenčného meniča.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.