Konfigurátor
Referencie

Cyklónový odlučovač pri odsávaní závitovkovej píly

Náš odkaz na odsávanie pílových listov pomocou dopravného ventilátora a cyklónového odlučovača s vypúšťaním pilín do veľkokapacitného kontajnera.

 

Systém zabezpečuje odsávanie mokrých pilín zo surového dreva.

 

Naša dodávka zahŕňa výrobu a inštaláciu dopravného ventilátora, cyklónového separátora, rotačného podávača a podjazdnej oceľovej konštrukcie na umiestnenie kontajnera. Celá zostava sa používa na jednoúčelové odsávanie výkonnej rozmerovej píly. Voľba cyklónového odlučovača namiesto filtračnej jednotky sa uskutočnila z dôvodu odsávania mokrých pilín, ktoré by pri filtračnej jednotke spôsobili komplikácie v podobe zamrznutia filtračných médií počas zimného obdobia. Cyklónový odlučovač má konštantné prevádzkové podmienky počas letného aj zimného obdobia. Inštaláciu filtračnej jednotky zabezpečila naša realizačná jednotka G&G Filtration CZ, s.r.o.

 

Možnosti cyklónového odlučovača

Cyklónové odlučovače sa vzhľadom na ich nižšiu účinnosť pri odlučovaní jemnejších frakcií prachu často zaraďujú ako predradené odlučovače pred filtračné zariadenie, ktoré ich tak zbaví väčšej časti prachu. V aplikáciách odsávania z drevospracujúcich strojov, hlavne v prípade mokrých pilín, sa cyklóny používajú ako jediný odlučovač bez následnej filtrácie. Cyklónové odlučovače sa používajú aj v pneumatických systémoch s uzavretým okruhom alebo v kanáloch na odvod spalín na predbežné odstránenie iskier pred vstupom spalín do filtračného systému. Cyklóny môžu byť usporiadané paralelne vedľa seba, čím sa zvyšuje kapacita, alebo v sérii, čím sa zvyšuje odlučivosť. Na mokré odsávanie pilín sa cyklónové odlučovače môžu používať samostatne, bez použitia filtračnej jednotky. Pri inštalácii cyklónu by sa mal zohľadniť tlakový spád cyklónu 800 až 1 200 Pa.  V závislosti od množstva a teploty odsávaného vzduchu.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.