Konfigurátor
Aplikácie

Predstavujeme jednotlivé priemyselné oblasti, v ktorých najčastejšie uplatňujeme naše technológie.

Každá aplikácia je jedinečná a našou úlohou je navrhnúť riešenie, ktoré bude spoľahlivo fungovať.

Odsávanie zváračského dymu

Odsávanie zváračského dymu

Více
Laserové a plazmové odsávanie

Laserové a plazmové odsávanie

Více
Odsávanie na brúsenie a leštenie

Odsávanie na brúsenie a leštenie

Více
Filtrácia spalín z kotlov na biomasu

Filtrácia spalín z kotlov na biomasu

Více
Extrakcia taviacich pecí a kupol

Extrakcia taviacich pecí a kupol

Více
Extrakcia otryskávacích kabín a otryskávačov

Extrakcia otryskávacích kabín a otryskávačov

Více
Odsávanie pilín pri spracovaní dreva

Odsávanie pilín pri spracovaní dreva

Více
Extrakcia v potravinárskych závodoch

Extrakcia v potravinárskych závodoch

Více
Extrakcia recyklačných zariadení

Extrakcia recyklačných zariadení

Více
Odsávanie pre nepretržité lakovne

Odsávanie pre nepretržité lakovne

Více
Odsávanie vibračných brúsok pri brúsení tmelu

Odsávanie vibračných brúsok pri brúsení tmelu

Více
Odsávanie prachu z metalizácie výrobkov

Odsávanie prachu z metalizácie výrobkov

Více
Odsávanie hliníkového prachu

Odsávanie hliníkového prachu

Více
Odsávanie pri rezaní hliníka

Odsávanie pri rezaní hliníka

Více
Odsávanie textilného prachu

Odsávanie textilného prachu

Více
Odsávanie prachu v kameňolome

Odsávanie prachu v kameňolome

Více
Extrakcia olejovej hmly a aerosólov

Extrakcia olejovej hmly a aerosólov

Více
Studená plazma - odstraňovanie zápachu

Studená plazma - odstraňovanie zápachu

Více